Villkor och villkor för webbplatsen

ANVÄNDARVILLKOR

Senast uppdaterad 03 / 30 / 2020

AVTAL TILL VILLKOR

Dessa användarvillkor utgör ett juridiskt bindande avtal som gjorts mellan dig, antingen personligen eller på uppdrag av en enhet ("du") och "The Safe-Tattooing.com", även känd som "Fireside Services LLC" ("Företaget", " vi”, “oss” eller “vår”), angående din åtkomst till och användning av företagets webbplats samt alla andra medieformer, mediekanaler, mobilwebbplatser eller mobilapplikationer som är relaterade till, länkade eller på annat sätt anslutna till dessa (kollektivt, platsen"). Du samtycker till att genom att gå in på webbplatsen har du läst, förstått och samtyckt till att vara bunden av alla dessa användarvillkor. OM DU INTE ACCEPTERAR ALLA DESSA ANVÄNDARVILLKOR, DÅ ÄR DU UTTRYCKLIGEN FÖRBJUDAD ATT ANVÄNDA WEBBPLATSEN OCH DU MÅSTE AVSLUTA ANVÄNDNING OMEDELBART.

Kompletterande villkor eller dokument som kan publiceras på webbplatsen då och då införlivas uttryckligen här genom referens. Vi förbehåller oss rätten att, efter eget gottfinnande, göra ändringar eller ändringar av dessa användarvillkor när som helst och av någon anledning. Vi kommer att varna dig om eventuella förändringar genom att uppdatera "Senast uppdaterat" datum för dessa användarvillkor, och du avstår från rätten att få specifikt meddelande om varje sådan ändring. Det är ditt ansvar att regelbundet granska dessa användarvillkor för att hålla dig informerad om uppdateringar. Du kommer att bli föremål för och kommer att anses ha blivit medveten om och godkänt ändringarna i eventuella reviderade användarvillkor genom din fortsatta användning av webbplatsen efter det datum då sådana reviderade användarvillkor publiceras.

Informationen som tillhandahålls på sajten är inte avsedd för distribution till eller användning av någon person eller enhet i någon jurisdiktion eller land där sådan distribution eller användning skulle strida mot lagar eller förordningar eller som skulle underkasta oss något krav på registrering inom sådan jurisdiktion eller land . Därför gör de personer som väljer att komma åt sajten från andra platser det på eget initiativ och är ensamma ansvariga för att lokala lagar följs, om och i den utsträckning lokal lagar är tillämpliga.

IMMATERIELLA RÄTTIGHETER

Om inget annat anges är webbplatsen vår egen egendom och alla källkoder, databaser, funktionalitet, programvara, webbplatsdesign, ljud, video, text, fotografier och grafik på sajten (kollektivt "innehållet") och varumärken, service märken och logotyper som finns däri (”märkena”) ägs eller kontrolleras av oss eller licensieras till oss, och skyddas av upphovsrätts- och varumärkeslagar och olika andra immateriella rättigheter och illojal konkurrenslagar i USA, internationella upphovsrättslagar, och internationella konventioner. Innehållet och varumärkena tillhandahålls på webbplatsen ”SOM ÄR” för din information och personligt bruk. Förutom vad uttryckligen anges i dessa användarvillkor, får ingen del av webbplatsen och inget innehåll eller märken kopieras, reproduceras, aggregeras, publiceras, laddas upp, publiceras, visas offentligt, kodas, översätts, överförs, distribueras, säljs, licensieras eller på annat sätt utnyttjas för något kommersiellt syfte utan vårt uttryckliga skriftliga tillstånd.

Under förutsättning att du är berättigad att använda sajten, har du en begränsad licens för att komma åt och använda webbplatsen och att ladda ner eller skriva ut en kopia av alla delar av innehållet som du har fått rätt tillgång endast för din personliga, icke-kommersiella använda sig av. Vi förbehåller oss alla rättigheter som inte uttryckligen beviljas dig på och till webbplatsen, innehållet och märkena.

ANVÄNDARREPRESENTATIONER

Genom att använda webbplatsen intygar och garanterar du att: (1) du har rättskapacitet och du samtycker till att följa dessa användarvillkor; (2) du inte är minderårig i den jurisdiktion där du är bosatt; (3) du kommer inte att komma åt webbplatsen på automatiserade eller icke-mänskliga sätt, vare sig genom en bot, ett skript eller på annat sätt; (4) du kommer inte att använda webbplatsen för något olagligt eller obehörigt ändamål; och (5) din användning av webbplatsen kommer inte att bryta mot någon tillämplig lag eller förordning.

Om du tillhandahåller information som är osann, felaktig, inte aktuell eller ofullständig, har vi rätten att stänga av eller avsluta ditt konto och vägra att all aktuell eller framtida användning av webbplatsen (eller någon del därav).

FORBUDSAKTIVITETER

Du får inte komma åt eller använda webbplatsen för något annat syfte än det som vi gör webbplatsen tillgänglig för. Webbplatsen får inte användas i samband med kommersiella ansträngningar förutom de som specifikt har godkänts eller godkänts av oss.

Som användare av sajten accepterar du att inte:

1. Systematiskt hämta data eller innehåll från din webbplats för att skapa en samling eller databas utan skriftligt tillstånd från dig.
2. Lura, lura eller vilseleda dig eller andra användare, särskilt i alla försök att lära sig känslig kontoinformation som användarlösenord.
3. Omgå, inaktivera eller på annat sätt störa säkerhetsrelaterade funktioner på din webbplats. Detta inkluderar funktioner som förhindrar/begränsar användningen av innehåll som begränsar webbplatsanvändningen.
4. Nedvärdera, smutskasta eller på annat sätt skada, enligt vår åsikt, ditt företag och/eller din webbplats.
5. Trakassera, missbruka eller skada en annan person med hjälp av information som erhållits från din webbplats.
6. Använd supporttjänsterna på ett felaktigt sätt, eller skicka in falska rapporter om missbruk eller tjänstefel.
7. Använd din webbplats i strid med tillämpliga lagar eller förordningar.
8. Annonsera eller erbjuda dig att sälja varor och tjänster på din webbplats.
9. Rama in eller länka till din webbplats utan tillstånd.
10. Försök att ladda upp eller överföra virus, trojanska hästar eller annat material (inklusive överdriven användning av versaler och spam) som stör någon parts oavbrutna användning av din webbplats och dess funktioner.
11. Använd skript, datautvinning, robotar eller liknande datainsamlingsverktyg för att skicka kommentarer eller meddelanden.
12. Ta bort meddelandet om upphovsrätt eller annan äganderätt från allt innehåll.
13. Utge sig för att vara en annan användare eller person eller använd en annan användares användarnamn.
14. Sälj eller på annat sätt överför sin profil.
15. Ladda upp material som aktivt eller passivt samlar in information eller fungerar som en överföringsmekanism (inklusive gifs, 1×1 pixlar, webbuggar, cookies, spionprogram, pcms, etc.)
16. Störa, störa eller skapa en onödig börda på din webbplats, dina nätverk eller tjänster.
17. Trakassera, irritera, skrämma eller hota någon av våra anställda eller agenter som är engagerade i att tillhandahålla någon del av din webbplats till dig.
18. Förbigå åtgärder på din webbplats utformade för att förhindra/begränsa åtkomst.
19. Kopiera/anpassa din webbplats programvara (inklusive Flash, PHP, HTML, JavaScript eller annan kod).
20. Dechiffrera, dekompilera, demontera eller bakåtkonstruera någon av programvaran som utgör din webbplats.
21. Förutom vad som kan vara resultatet av standard sökmotor eller webbläsaranvändning, använda, starta, utveckla eller distribuera ett automatiserat system, inklusive utan begränsning, någon spindel, robot, fuskverktyg, skrapa eller offlineläsare som kommer åt webbplatsen , eller använder eller lanserar något obehörigt skript eller annan programvara.
22. Använd valfritt automatiserat system (spindlar, robotar, fuskverktyg, skrapa, offlineläsare) för att komma åt sidan, eller starta något obehörigt skript eller programvara (såvida det inte är ett resultat av en vanlig sökmotor eller webbläsare).
23. Använd din webbplats på ett obehörigt sätt (samla in användarnamn, e-postadresser, för användare i syfte att skicka oönskad e-post eller skapa användarkonton på automatiserat sätt eller under falska förevändningar).
Använd din webbplats i ett försök att konkurrera med dig, eller använd på annat sätt din webbplats och/eller innehållsinnehållet för någon intäktsgenererande verksamhet eller kommersiellt företag.

ANVÄNDARgenererade bidrag

Webbplatsen erbjuder inte användare att skicka eller lägga upp innehåll. Vi kan ge dig möjlighet att skapa, skicka, lägga upp, visa, sända, utföra, publicera, distribuera eller sända innehåll och material till oss eller på webbplatsen, inklusive men inte begränsat till text, skrifter, video, ljud, fotografier , grafik, kommentarer, förslag eller personlig information eller annat material (tillsammans, "Bidrag"). Bidrag kan visas av andra användare av webbplatsen och via webbplatser från tredje part. Som sådan kan eventuella bidrag som du skickar behandlas i enlighet med webbplatsens sekretesspolicy. När du skapar eller gör tillgängliga bidrag representerar du och garanterar att:

1. Skapande, distribution, överföring, offentlig visning eller prestanda och åtkomst till, nedladdning eller kopiering av dina bidrag bryter inte och kommer inte att kränka äganderätten, inklusive men inte begränsat till upphovsrätt, patent, varumärke, handelshemlighet eller moraliska rättigheter för tredje part.
2. Du är skaparen och ägaren av eller har nödvändiga licenser, rättigheter, samtycke, frisläppanden och behörigheter att använda och för att auktorisera oss, webbplatsen och andra användare av sajten att använda dina bidrag på vilket sätt som webbplatsen tänker på och dessa användarvillkor.
3. Du har det skriftliga medgivandet, frisläppandet och / eller tillståndet från varje identifierbar enskild person i dina bidrag för att använda namnet eller likheten för var och en av dessa identifierbara individuella personer för att möjliggöra inkludering och användning av dina bidrag på vilket sätt som är tänkt av webbplatsen och dessa användarvillkor.
4. Dina bidrag är inte falska, felaktiga eller vilseledande.
5. Dina bidrag är inte oönskad eller obehörig reklam, marknadsföringsmaterial, pyramidscheman, kedjebrev, skräppost, massmeddelanden eller andra former av uppmaning.
6. Dina bidrag är inte otydliga, svåra, snodiga, smutsiga, våldsamma, trakasserande, skadliga, förtalande eller på annat sätt ostörliga (som bestämts av oss).
7. Dina bidrag gör inte förlöjligande, håna, nedskärning, skrämma eller missbruka någon.
8. Dina bidrag förespråkar inte den våldsamma störten av någon regering eller uppmanar, uppmuntrar eller hotar fysisk skada mot en annan.
9. Dina bidrag bryter inte med gällande lagar, förordningar eller regler.
10. Dina bidrag bryter inte med någon tredje parts integritets- eller publicitetsrättigheter.
11. Dina bidrag innehåller inget material som söker personlig information från någon under 18 år eller utnyttjar personer under 18 år på ett sexuellt eller våldsamt sätt.
12. Dina bidrag bryter inte med gällande lagar om barnpornografi eller på annat sätt avsedda att skydda minderåriges hälsa eller välbefinnande;
13. Dina bidrag inkluderar inga stötande kommentarer som är kopplade till ras, nationellt ursprung, kön, sexuell preferens eller fysiskt handikapp.
14. Dina bidrag bryter inte på annat sätt eller länkar till material som bryter mot någon bestämmelse i dessa användarvillkor eller tillämplig lag eller förordning.

All användning av webbplatsen i strid med det föregående bryter mot dessa användarvillkor och kan bland annat resultera i uppsägning eller avstängning av dina rättigheter att använda webbplatsen.

BIDRAGLICENS

Du och webbplatsen samtycker till att vi kan komma åt, lagra, bearbeta och använda all information och personlig information som du tillhandahåller enligt villkoren i sekretesspolicyn och dina val (inklusive inställningar).

Genom att skicka förslag eller annan feedback om sajten, samtycker du till att vi kan använda och dela sådan feedback för något syfte utan kompensation till dig.

Vi hävdar inget ägande över dina bidrag. Du behåller fullt ägande av alla dina bidrag och eventuella immateriella rättigheter eller andra äganderättigheter som är förknippade med dina bidrag. Vi ansvarar inte för några uttalanden eller framställningar i dina bidrag som du tillhandahåller inom något område på webbplatsen. Du är ensam ansvarig för dina bidrag till webbplatsen och du accepterar uttryckligen att befria oss från allt ansvar och att avstå från alla rättsliga åtgärder mot oss angående dina bidrag.

INSKICK

Du erkänner och samtycker till att alla frågor, kommentarer, förslag, idéer, feedback eller annan information om webbplatsen ("Inlämningar") som du tillhandahåller oss är icke-konfidentiella och kommer att bli vår enda egendom. Vi ska äga exklusiva rättigheter, inklusive alla immateriella rättigheter, och ska ha rätt till obegränsad användning och spridning av dessa bidrag för alla lagliga ändamål, kommersiella eller andra, utan bekräftelse eller kompensation till dig. Du avsäger dig härmed alla moraliska rättigheter till sådana inlägg, och du garanterar härmed att alla sådana inlägg är original hos dig eller att du har rätt att skicka in sådana inlägg. Du samtycker till att det inte ska finnas någon regressrätt mot oss för påstådda eller faktiska intrång eller förskingring av någon äganderätt i dina Bidrag.

SAJTUNDERHÅLL

Vi förbehåller oss rätten, men inte skyldigheten, att: (1) övervaka webbplatsen för brott mot dessa användarvillkor; (2) vidta lämpliga rättsliga åtgärder mot någon som, efter vårt eget gottfinnande, bryter mot lagen eller dessa användarvillkor, inklusive utan begränsning, rapportering av en sådan användare till brottsbekämpande myndigheter; (3) efter eget gottfinnande och utan begränsning, vägra, begränsa åtkomst till, begränsa tillgängligheten till eller inaktivera (i den utsträckning det är tekniskt möjligt) något av dina Bidrag eller någon del därav; (4) att efter eget gottfinnande och utan begränsning, meddelande eller ansvar ta bort från webbplatsen eller på annat sätt inaktivera alla filer och innehåll som är överdrivet stora eller på något sätt betungande för våra system; och (5) på annat sätt hantera webbplatsen på ett sätt som är utformat för att skydda våra rättigheter och egendom och för att underlätta en korrekt funktion av webbplatsen.

TERM OCH TERMINATION

Dessa användarvillkor ska förbli i full kraft och verkan medan du använder webbplatsen. UTAN ATT BEGRÄNSA NÅGOT ANDRA BESTÄMMELSE I DESSA ANVÄNDARVILLKOR FÖRBEHÅLLER VI VI RÄTTET ATT, EFTER VÅRT ENDA GODKÄNNANDE OCH UTAN MEDDELANDE ELLER ANSVAR, NEKA ÅTKOMST TILL OCH ANVÄNDNING AV WEBBPLATSEN (INKLUSIVE ATT BLOCKERA EN VISSA IP-ADRESSSON FÖR EN REASON). UTAN ANLEDNING, INKLUSIVE UTAN BEGRÄNSNING FÖR BROTT MOT NÅGON REPRESENTATION, GARANTI ELLER FÖRBUND SOM FINNS I DESSA ANVÄNDARVILLKOR ELLER NÅGON TILLÄMPLIG LAGAR ELLER FÖRESKRIFTER. VI KAN AVSLUTA DIN ANVÄNDNING ELLER DELTAGANDE PÅ WEBBPLATSEN ELLER RADERA NÅGOT INNEHÅLL ELLER INFORMATION SOM DU PLAPTAT NÄR SOM HELST, UTAN VARNING, EFTER VÅRT ENDA GODKÄNNANDE.

Om vi ​​avslutar eller stänger ditt konto av någon anledning är det förbjudet att registrera dig och skapa ett nytt konto under ditt namn, ett falskt eller lånat namn eller namnet på någon tredje part, även om du kanske agerar på uppdrag av den tredje fest. Förutom att säga upp eller stänga av ditt konto förbehåller vi oss rätten att vidta lämpliga rättsliga åtgärder, inklusive utan begränsning förföljer civil, kriminell och förbudsrätt.

ÄNDRINGAR OCH INTERRUPTIONER

Vi förbehåller oss rätten att ändra, modifiera eller ta bort innehållet på webbplatsen när som helst eller av någon anledning efter eget gottfinnande utan föregående meddelande. Vi har dock ingen skyldighet att uppdatera någon information på vår webbplats. Vi förbehåller oss också rätten att när som helst ändra eller avbryta hela eller delar av webbplatsen utan föregående meddelande. Vi kommer inte att hållas ansvariga gentemot dig eller någon tredje part för någon ändring, prisändring, avstängning eller avbrytande av webbplatsen.

Vi kan inte garantera att webbplatsen alltid är tillgänglig. Vi kan uppleva hårdvara, programvara eller andra problem eller behöver utföra underhåll relaterat till webbplatsen, vilket resulterar i avbrott, förseningar eller fel. Vi förbehåller oss rätten att ändra, revidera, uppdatera, avbryta, avbryta eller på annat sätt modifiera webbplatsen när som helst eller av någon anledning utan meddelande till dig. Du samtycker till att vi inte har något som helst ansvar för förlust, skada eller besvär som orsakas av din oförmåga att komma åt eller använda webbplatsen under stillestånd eller avbrytande av webbplatsen. Ingenting i dessa användarvillkor tolkas för att tvinga oss att underhålla och stödja webbplatsen eller tillhandahålla några korrigeringar, uppdateringar eller utgåvor i samband därmed.

GÄLLANDE LAG

Dessa villkor ska styras av och definieras i enlighet med lagarna i Amerikas förenta stater. Safe-Tattooing.com och du själv samtycker oåterkalleligt till att domstolarna i delstaten Oregon, USA ska ha exklusiv jurisdiktion att lösa eventuella tvister som kan uppstå i samband med dessa villkor.

TVISTLÖSNING

Bindande medling

Tvistlösning:
Alla anspråk och tvister som uppstår under eller relaterade till detta avtal ska lösas genom bindande skiljedom med Arbitration Resolution Services (ARS). Parterna samtycker uttryckligen till att följa alla regler i ARS som finns på deras webbplats på www.arbresolutions.com. I händelse av att en part underlåter att betala någon skiljedom kan skiljedomen omvandlas till dom i en domstol med behörig jurisdiktion.

begränsningar

Parterna är överens om att varje skiljedom ska begränsas till tvisten mellan parterna individuellt. I den utsträckning det är tillåtet enligt lag ska (a) ingen skiljedom förenas med något annat förfarande; (b) det inte finns någon rätt eller behörighet för att någon tvist ska skiljas på gruppbasis eller att använda gruppförfarandeförfaranden; och (c) det finns ingen rätt eller myndighet för att någon tvist kan föras in i en påstådd representativ kapacitet för allmänhetens räkning eller andra personer.

Undantag från skiljedom

Parterna är överens om att följande tvister inte omfattas av ovanstående bestämmelser om bindande skiljedom: (a) Tvister som syftar till att verkställa eller skydda, eller om giltigheten av någon av en parts immateriella rättigheter; (b) varje tvist relaterad till eller som uppstår från anklagelser om stöld, piratkopiering, invasion av privatlivet eller obehörig användning; och (c) alla krav på föreläggande. Om denna bestämmelse befinner sig vara olaglig eller inte verkställbar, kommer ingen av parterna att välja att skiljedom någon tvist som faller inom den del av denna bestämmelse som befunnits vara olaglig eller inte verkställbar, och sådan tvist ska avgöras av en domstol med behörig jurisdiktion inom de domstolar som anges för jurisdiktion ovan, och parterna är överens om att underkasta sig den domstolens personliga jurisdiktion.

KORRIGERINGAR

Det kan finnas information på webbplatsen som innehåller typografiska fel, felaktigheter eller utelämnanden, inklusive beskrivningar, priser, tillgänglighet och diverse annan information. Vi förbehåller oss rätten att korrigera eventuella fel, felaktigheter eller utelämnanden och att ändra eller uppdatera informationen på webbplatsen när som helst utan föregående meddelande.

FRISKRIVNING

WEBBPLATSEN TILLHANDAHÅLLS I BEFINTLIGT SKICK OCH SOM ÄR TILLGÄNGLIG. DU GODKÄNNER ATT DIN ANVÄNDNING AV WEBBPLATSEN OCH VÅRA TJÄNSTER KOMMER PÅ DIN EGEN RISK. I DEN FULLSTÄNDA UTSTRÄCKNING SOM TILLÅTS ENLIGT LAGEN, FRÅSÄGER VI SIG ALLA GARANTIER, UTTRYCKTA ELLER UNDERFÖRSTÅDDA, I SAMBAND MED WEBBPLATSEN OCH DIN ANVÄNDNING AV DESSA, INKLUSIVE, UTAN BEGRÄNSNING, UNDERFÖRSTÅDDA GARANTIER FÖR SÄLJARBARHET, OCH PARTICULERING. VI GÖR INGA GARANTIER ELLER UTTALANDE OM RIKTIGHETEN ELLER FULLSTÄNDIGHETEN AV WEBBPLATSENS INNEHÅLL ELLER INNEHÅLLET PÅ NÅGON WEBBPLATSER SOM LÄNKAR TILL WEBBPLATSENS OCH VI TAR INGEN ANSVAR ELLER ANSVAR FÖR NÅGRA (1) FEL, ELLER (2) FEL, ELLER (3) FEL. 4) PERSONSKADA ELLER EGENDOMSSKADA, AV NÅGOT ART, RESULTAT FRÅN DIN ÅTKOMST TILL OCH ANVÄNDNING AV WEBBPLATSEN, (5) EVENTUELL OETORISERAD ÅTKOMST TILL ELLER ANVÄNDNING AV VÅRA SÄKRA SERVER OCH/ELLER NÅGON/ELLER OCH FORMELL INFORMATION. LAGRADE DÄR, (6) EVENTUELLA AVBROTT ELLER AVBROTT AV SÄNDNING TILL ELLER FRÅN WEBBPLATSEN, (XNUMX) NÅGON BUGGAR, VIRUS, TROJANHÄSTAR ELLER LIKNANDE SOM KAN ÖVERFÖRAS TILL ELLER GENOM WEBBPLATSEN AV NÅGON TREDJE PART ( XNUMX) EVENTUELLA FEL ELLER UNDERLÅTEN I NÅGOT INNEHÅLL OCH MATERIAL ELLER FÖR NÅGON FÖRLUST ELLER SKADA AV NÅGOT SLAG SOM RESULTAT AV ANVÄNDNING AV NÅGOT INNEHÅLL SOM UPPLATS, SÄNDAS ELLER ANNAT GJORT TILLGÄNGLIGT VIA WEBBPLATSEN. VI GARANTERAR, GÄLLER, GARANTERAR ELLER TAGAR SIG ANSVAR FÖR NÅGON PRODUKT ELLER TJÄNST SOM ANNONSERAS ELLER ERBJUDAS AV TREDJE PART VIA WEBBPLATSEN, NÅGON HYPERLÄNKAD WEBBPLATS, ELLER NÅGON WEBBPLATS I EN ANNON ELLER MOBIL ANNON. VAR EN PART TILL ELLER PÅ NÅGOT SÄTT ANSVARIG FÖR ATT ÖVERVAKA ALLA TRANSAKTIONER MELLAN DIG OCH TREDJE PARTSLEVERANTÖRER AV PRODUKTER ELLER TJÄNSTER. SOM VID KÖP AV EN PRODUKT ELLER TJÄNST I NÅGOT MEDEL ELLER I NÅGON MILJÖ BÖR DU ANVÄNDA DITT BÄSTA DOM OCH IAKTA FÖRSIKTIGHET DÄR LÄMPLIGT.

ANSVARSBEGRÄNSNINGAR

UNDER INGA OMSTÄNDIGHETER KOMMER VI ELLER VÅRA DIREKTÖRER, ANSTÄLLDA ELLER AGENTER ANSVARIGA GEMENSAMMA MOT DIG ELLER NÅGON TREDJE PART FÖR NÅGON DIREKTA, INDIREKTA, FÖLJANDE, EXEMPEL, OAVSIKTLIGA, SÄRSKILDA ELLER STRAFSKADOR, INKLUDERAT FÖRLUST, INKLUDERAT, ELLER ANDRA SKADOR SOM UPPSTÅR FRÅN DIN ANVÄNDNING AV WEBBPLATSEN, ÄVEN OM VI HAR UPPRÄTTATS OM MÖJLIGHETEN FÖR SÅDANA SKADA. OAVSETT NÅGOT TILL MOTTSATTEN SOM INNEHÅLLS HÄR, KOMMER VÅRT ANSVAR MOT DIG FÖR OAVSETT OAVSETT ÅTGÄRDENS FORM, ATT BEGRÄNSAS TILL DET LÄGRE AV DET BELOPP SOM BETALAS, OM NÅGOT AV DIG, ELLER AV DIG. VISSA LAGAR I USA OCH INTERNATIONELLA LAGAR TILLÅTER INTE BEGRÄNSNINGAR AV UNDERFÖRSTÅDDA GARANTIER ELLER UNDANTAG ELLER BEGRÄNSNING AV VISSA SKADOR. OM DESSA LAGAR GÄLLER FÖR DIG, KANSKAN NÅGRA ELLER ALLA AV ANSVARSFRISKRIVNINGAR ELLER BEGRÄNSNINGAR INTE GÄLLA PÅ DIG, OCH DU KAN HA YTTERLIGARE RÄTTIGHETER.

SKADEERSÄTTNING

Du samtycker till att försvara, skydda och hålla oss ofarliga, inklusive våra dotterbolag, dotterbolag och alla våra respektive officerare, agenter, partners och anställda, från och mot alla förluster, skador, ansvar, krav eller krav, inklusive rimliga advokater "avgifter och utgifter som görs av tredje part på grund av eller som uppstår till följd av ((1) användning av webbplatsen; (2) brott mot dessa användarvillkor; (3) alla överträdelser av dina framställningar och garantier som anges i dessa användarvillkor; (4) ditt brott mot tredje parts rättigheter, inklusive men inte begränsat till immateriella rättigheter; eller (5) någon öppen skadlig handling gentemot någon annan användare av webbplatsen som du anslöt till via webbplatsen. Trots det ovanstående förbehåller vi oss rätten på din bekostnad att ta det exklusiva försvaret och kontrollen av alla ärenden som du är skyldig att ersätta oss för, och du samtycker till att samarbeta på din bekostnad med vårt försvar av sådana påståenden. Vi kommer att använda rimliga ansträngningar för att meddela dig om sådant krav, handling eller förfarande som är föremål för denna skadestånd när vi blir medvetna om det.

ANVÄNDARDATA

Vi kommer att behålla vissa uppgifter som du skickar till sajten i syfte att hantera webbplatsens prestanda, såväl som information om din användning av sajten. Även om vi utför regelbundna säkerhetskopior av data, är du ensam ansvarig för all information som du överför eller som hänför sig till all aktivitet du har utfört med webbplatsen. Du samtycker till att vi inte har något ansvar gentemot dig för förlust eller korruption av sådana uppgifter, och att du härmed avstår från rätt till handling mot oss som uppstår till följd av sådan förlust eller korruption av sådana uppgifter.

ELEKTRONISKA KOMMUNIKATIONER, TRANSAKTIONER OCH signaturer

Att besöka webbplatsen, skicka e-postmeddelanden och fylla i onlineformulär utgör elektronisk kommunikation. Du samtycker till att ta emot elektronisk kommunikation, och du samtycker till att alla avtal, meddelanden, avslöjanden och annan kommunikation som vi tillhandahåller dig elektroniskt, via e-post och på webbplatsen, uppfyller alla lagkrav om att sådan kommunikation ska vara skriftlig. DU HÖR HÄR GODKÄNNANDE FÖR ANVÄNDNING AV ELEKTRONISKA UNDERSKRIFTER, KONTRAKTER, BESTÄLLNINGAR OCH ANDRA INSPELNINGAR OCH TILL ELEKTRONISK LEVERANS AV MEDDELANDE, POLICYER OCH REKORD AV TRANSAKTIONER INITIERAD ELLER FÖRSTÄLLT AV OSS ELLER VIA WEBBPLATSEN. Du avstår härmed från alla rättigheter eller krav enligt lagar, förordningar, regler, förordningar eller andra lagar i någon jurisdiktion som kräver en originalunderskrift eller leverans eller lagring av icke-elektroniska poster, eller till betalningar eller beviljande av krediter på något annat sätt än elektroniska medel.

DIVERSE

Dessa användarvillkor och alla policyer eller driftsregler som publiceras av oss på sajten eller avseende webbplatsen utgör hela avtalet och förståelsen mellan dig och oss. Vårt underlåtenhet att utöva eller verkställa någon rätt eller bestämmelse i dessa användarvillkor ska inte fungera som ett avstående från en sådan rättighet eller bestämmelse. Dessa användarvillkor fungerar i största möjliga utsträckning enligt lag. Vi kan när som helst tilldela någon eller alla våra rättigheter och skyldigheter till andra. Vi ska inte vara ansvariga eller ansvariga för förlust, skada, försening eller underlåtenhet att handla orsakade av någon orsak som ligger utanför vår rimliga kontroll. Om någon bestämmelse eller del av en bestämmelse i dessa användarvillkor fastställs vara olaglig, ogiltig eller inte verkställbar, anses den bestämmelsen eller en del av bestämmelsen vara avskiljbar från dessa användarvillkor och påverkar inte giltigheten och verkställbarheten för några återstående bestämmelser. Det finns inget joint venture-, partnerskap-, anställnings- eller byråförhållande mellan dig och oss som ett resultat av dessa användarvillkor eller användning av webbplatsen. Du samtycker till att dessa användarvillkor inte kommer att tolkas mot oss i kraft av att vi har utarbetat dem. Du avstår härmed allt försvar du kan ha baserat på den elektroniska formen för dessa användarvillkor och bristen på att underteckna av parterna för att utföra dessa användarvillkor.

KONTAKTA OSS

För att lösa ett klagomål angående webbplatsen eller för att få ytterligare information om användning av webbplatsen, vänligen kontakta oss på:

e-post: [e-postskyddad]
Telefon: (208) 696-1828
__________