Hoppa till innehåll

Sekretesspolicy

 

INTEGRITETSPOLICY

Senast uppdaterad 29 mars 2020

Tack för att du valde att vara en del av vårt community på Fireside Services LLC (“Företag","we","us"Eller"vår”). Vi är angelägna om att skydda din personliga information och din rätt till integritet. Om du har några frågor eller funderingar om vår policy, eller vår praxis med avseende på din personliga information, vänligen kontakta oss på [e-postskyddad]

När du besöker vår hemsida https://bettertattooing.com, och använder våra tjänster, litar du på oss med din personliga information. Vi tar din integritet på största allvar. I denna integritetspolicy försöker vi förklara för dig på så tydligt sätt som möjligt vilken information vi samlar in, hur vi använder den och vilka rättigheter du har i förhållande till den. Vi hoppas att du tar dig tid att läsa igenom den noggrant, eftersom den är viktig. Om det finns några villkor i denna integritetspolicy som du inte accepterar, vänligen sluta använda våra webbplatser och våra tjänster.

Denna integritetspolicy gäller all information som samlas in via vår webbplats (t.ex https://bettertattooing.com), och/eller relaterade tjänster, försäljning, marknadsföring eller evenemang (vi hänvisar till dem tillsammans i denna integritetspolicy som "Tjänster").

Vänligen läs denna integritetspolicy noggrant eftersom den hjälper dig att fatta välgrundade beslut om att dela din personliga information med oss.

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

 1. VAD information samlar vi in?
 2. HUR ANVÄNDER VI DIN INFORMATION?
 3. Kommer din information att delas med någon?
 4. ANVÄNDER VI COOKIES OCH ANDRA SPÅNINGSTEKNIKER?
 5. Hur hanterar vi dina sociala inloggningar?
 6. VAD ÄR VÅR STÅNDPUNKT PÅ TREDJEPARTS-WEBBPLATSER?
 7. HUR LÅNG HÅLLER VI DIN INFORMATION?
 8. HUR HÅLLER VI DIN INFORMATION SÄKER?
 9. Hämtar vi information från minderåriga?
 10. VAD ÄR DINA PRIVACY RÄTTIGHETER?
 11. DATAINTRÅNG
 12. KONTROLLER FÖR ATT INTE SPÅR FUNKTIONER
 13. HAR KALIFORNIEN BOSTADAR SPECIFIKA PRIVACYRÄTTIGHETER?
 14. GÖR VI UPPDATERINGAR TILL DENNA POLITIK?
 15. HUR KAN DU KONTAKTA OSS OM DENNA POLITIKEN?
 1. VAD information samlar vi in?

Personlig information som du avslöjar till oss

Kortfattat:  Vi samlar in personlig information som du tillhandahåller oss.

Vi samlar in personlig information som du frivilligt lämnar till oss när du registrerar dig på Tjänsterna och uttrycker ett intresse av att få information om oss eller våra produkter och tjänster, när du deltar i aktiviteter på Tjänsterna (som att lägga upp meddelanden i våra onlineforum eller delta i tävlingar, tävlingar eller giveaways) eller på annat sätt kontakta oss.

Den personliga information som vi samlar in beror på sammanhanget för dina interaktioner med oss ​​och tjänsterna, de val du gör och de produkter och funktioner du använder. Den personliga information vi samlar in kan innefatta följande:

Allmänt tillgänglig personlig information. Vi samlar in förnamn, flicknamn, efternamn och smeknamn; mejladresser; företags e-post; företagstelefonnummer; sociala media; ID; och andra liknande uppgifter. 

Personlig information tillhandahålls av dig. Vi samlar in data som samlats in från undersökningar; finansiell information (kreditkortsnummer, köphistorik, fakturor); och andra liknande uppgifter.

Betalningsuppgifter. Vi samlar in data som är nödvändiga för att behandla din betalning om du gör köp, såsom ditt betalningsinstrumentnummer (som ett kreditkortsnummer) och säkerhetskoden som är kopplad till ditt betalningsinstrument. All betalningsdata lagras av Paypal. Du kan hitta länk(ar) till deras integritetspolicy här: https://www.paypal.com/privacypolicy.

Inloggningsdata för sociala medier. Vi kan ge dig möjligheten att registrera dig med hjälp av kontouppgifter för sociala medier, som ditt Facebook-, Twitter- eller andra sociala mediekonto. Om du väljer att registrera dig på detta sätt kommer vi att samla in informationen som beskrivs i avsnittet "Hur hanterar vi dina sociala inloggningar" Nedan.

All personlig information som du tillhandahåller oss måste vara sann, fullständig och korrekt och du måste meddela oss om ändringar av sådan personlig information.


Information samlas in automatiskt

Kortfattat:   Viss information – såsom IP-adress och/eller webbläsar- och enhetsegenskaper – samlas in automatiskt när du besöker våra tjänster.

Vi samlar automatiskt in viss information när du besöker, använder eller navigerar i Tjänsterna. Denna information avslöjar inte din specifika identitet (som ditt namn eller kontaktinformation) men kan inkludera enhets- och användningsinformation, såsom din IP-adress, webbläsare och enhetsegenskaper, operativsystem, språkinställningar, hänvisningsadresser, enhetsnamn, land, plats , information om hur och när du använder våra tjänster och annan teknisk information. Denna information behövs i första hand för att upprätthålla säkerheten och driften av våra tjänster och för våra interna analys- och rapporteringsändamål.

Liksom många företag samlar vi också in information via cookies och liknande tekniker.

Online-identifierare. Vi samlar in enheter; cookie-identifierare eller andra som de som används för analys och marknadsföring; och andra liknande uppgifter.

 1. HUR ANVÄNDER VI DIN INFORMATION?

Kortfattat:  Vi behandlar din information för ändamål baserade på legitima affärsintressen, uppfyllandet av vårt avtal med dig, efterlevnad av våra juridiska skyldigheter och / eller ditt samtycke.

Vi använder personlig information som samlas in via våra tjänster för en mängd affärsändamål som beskrivs nedan. Vi behandlar din personliga information för dessa ändamål i beroende av våra legitima affärsintressen, för att ingå eller utföra ett avtal med dig, med ditt samtycke, och / eller för att uppfylla våra juridiska skyldigheter. Vi anger de specifika behandlingsgrunder vi litar på bredvid varje syfte som anges nedan.

Vi använder informationen vi samlar in eller tar emot:

 • För att underlätta skapandet av konton och inloggningsprocessen. Om du väljer att länka ditt konto hos oss till ett tredjepartskonto (som ditt Google- eller Facebook-konto) använder vi informationen som du tillät oss att samla in från dessa tredje parter för att underlätta kontoskapandet och inloggningsprocessen för fullgörandet av avtalet . Se avsnittet nedan med rubriken "Hur hanterar vi dina sociala inloggningar" för ytterligare information.
 • För att skicka marknadsförings- och kampanjkommunikation Vi och / eller våra tredjeparts marknadsföringspartner kan använda den personliga informationen du skickar till oss för våra marknadsföringsändamål, om detta är i enlighet med dina marknadsföringspreferenser. Du kan när som helst välja bort våra e-postmeddelanden för marknadsföring (se "VAD ÄR DINA PRIVACY RÄTTIGHETER" Nedan).
 • För att skicka administrativ information till dig. Vi kan använda din personliga information för att skicka produkt-, service- och ny funktionsinformation och / eller information om ändringar i våra villkor och policyer.
 • Uppfylla och hantera dina beställningar. Vi kan använda din information för att fullfölja och hantera dina beställningar, betalningar, returer och utbyten via tjänsterna.
 • För att publicera vittnesmål. Vi publicerar vittnesmål på våra tjänster som kan innehålla personlig information. Innan vi lägger upp ett vittnesmål kommer vi att inhämta ditt samtycke till att använda ditt namn och ditt betyg. Om du vill uppdatera eller ta bort ditt omdöme, vänligen kontakta oss på [e-postskyddad] och var noga med att ange ditt namn, vittnesmål och kontaktinformation.
 • Leverera riktad annonsering till dig. Vi kan använda din information för att utveckla och visa innehåll och reklam (och arbeta med tredje parter som gör det) skräddarsydda efter dina intressen och / eller plats och för att mäta dess effektivitet.
 • Begär feedback. Vi kan använda din information för att begära feedback och för att kontakta dig om din användning av våra tjänster.
 • För att skydda våra tjänster. Vi kan använda din information som en del av våra ansträngningar att hålla våra tjänster säkra och säkra (till exempel för bedrägeriövervakning och förebyggande).
 • För att upprätthålla våra villkor och villkor för affärsändamål, juridiska skäl och kontraktsmässiga.
 • Att svara på lagliga förfrågningar och förebygga skada. Om vi ​​får en stämning eller annan juridisk begäran, kan vi behöva inspektera de uppgifter vi har för att avgöra hur vi ska svara.
 • För att hantera användarkonton. Vi kan använda din information för att hantera vårt konto och hålla det i funktionsdugligt skick.
 • För att svara på användarförfrågningar / erbjuda support till användare. Vi kan använda din information för att svara på dina frågor och lösa eventuella problem du kan ha med användningen av våra tjänster.
 • För andra affärsändamål. Vi kan använda din information för andra affärsändamål, såsom dataanalys, identifiera användningstrender, fastställa effektiviteten av våra reklamkampanjer och för att utvärdera och förbättra våra tjänster, produkter, marknadsföring och din upplevelse. Vi kan använda och lagra denna information i aggregerad och anonymiserad form så att den inte är kopplad till enskilda slutanvändare och inte inkluderar personlig information. Vi kommer inte att använda identifierbar personlig information utan ditt samtycke.
 1. Kommer din information att delas med någon?

Kortfattat:  Vi delar bara information med ditt samtycke, för att följa lagar, förse dig med tjänster, för att skydda dina rättigheter eller för att uppfylla affärsförpliktelser.

Vi kan behandla eller dela data baserat på följande rättsliga grund:

 • Samtycke: Vi kan behandla dina uppgifter om du har gett oss specifikt samtycke till att använda din personliga information i ett specifikt syfte.
 • Legitima intressen: Vi kan behandla dina uppgifter när det är rimligt nödvändigt för att uppnå våra legitima affärsintressen.
 • Utförande av ett kontrakt: Där vi har ingått ett avtal med dig, kan vi behandla din personliga information för att uppfylla villkoren i vårt avtal.
 • Lagliga skyldigheter: Vi kan lämna ut din information där vi enligt lag är skyldiga att göra det för att följa tillämplig lag, statliga begäranden, ett rättsligt förfarande, domstolsbeslut eller rättslig process, till exempel som svar på en domstol eller en stämning (inklusive som svar till offentliga myndigheter för att uppfylla nationella krav på säkerhet eller brottsbekämpning).
 • Vitalintressen: Vi kan lämna ut din information där vi anser att det är nödvändigt att utreda, förhindra eller vidta åtgärder angående potentiella kränkningar av vår policy, misstänkt bedrägeri, situationer som innebär potentiella hot mot någon persons säkerhet och olaglig verksamhet eller som bevis i tvister där vi är involverade.

Mer specifikt kan vi behöva behandla dina uppgifter eller dela din personliga information i följande situationer:

 • Affärsöverföringar. Vi kan dela eller överföra din information i samband med eller under förhandlingar om någon fusion, försäljning av företagets tillgångar, finansiering eller förvärv av hela eller en del av vår verksamhet till ett annat företag.
 • Annonsörer från tredje part. Vi kan använda tredjepartsannonsföretag för att visa annonser när du besöker tjänsterna. Dessa företag kan använda information om dina besök på vår Webbplats (er) och andra webbplatser som finns i webbkakor och annan spårningsteknik för att kunna tillhandahålla annonser om varor och tjänster av intresse för dig.
 1. ANVÄNDER VI COOKIES OCH ANDRA SPÅNINGSTEKNIKER?

Kortfattat:  Vi kan använda cookies och annan spårningsteknik för att samla in och lagra din information.

Vi kan använda cookies och liknande spårningsteknologier (som webbläsare och pixlar) för att komma åt eller lagra information. Specifik information om hur vi använder sådan teknik och hur du kan vägra vissa cookies finns i vår cookiepolicy.

 1. Hur hanterar vi dina sociala inloggningar?

Kortfattat:  Om du väljer att registrera dig eller logga in på våra tjänster med ett socialt mediekonto kan vi ha tillgång till viss information om dig.

Våra tjänster erbjuder dig möjligheten att registrera och logga in med dina kontouppgifter för tredje part på sociala medier (som dina Facebook- eller Twitter-inloggningar). Där du väljer att göra detta kommer vi att få viss profilinformation om dig från din leverantör av sociala medier. Profilinformationen vi får kan variera beroende på vilken leverantör av sociala medier som berörs, men kommer ofta att innehålla ditt namn, e-postadress, vänlista, profilbild samt annan information du väljer att offentliggöra.

Vi kommer att använda informationen vi får endast för de syften som beskrivs i denna integritetspolicy eller som på annat sätt är tydliga för dig på Tjänsterna. Observera att vi inte kontrollerar, och är inte ansvariga för, annan användning av din personliga information av din tredjepartsleverantör av sociala medier. Vi rekommenderar att du läser deras sekretesspolicy för att förstå hur de samlar in, använder och delar din personliga information och hur du kan ställa in dina integritetsinställningar på deras webbplatser och appar.

 1. VAD ÄR VÅR STÅNDPUNKT PÅ TREDJEPARTS-WEBBPLATSER?

Kortfattat:  Vi ansvarar inte för säkerheten för all information som du delar med tredjepartsleverantörer som annonserar, men inte är anslutna till, våra webbplatser.

Tjänsterna kan innehålla annonser från tredje part som inte är anslutna till oss och som kan länka till andra webbplatser, onlinetjänster eller mobilapplikationer. Vi kan inte garantera säkerheten och integriteten för data du tillhandahåller till tredje part. All data som samlas in av tredje part omfattas inte av denna integritetspolicy. Vi är inte ansvariga för innehållet eller integritets- och säkerhetspraxis och policyer från tredje part, inklusive andra webbplatser, tjänster eller applikationer som kan vara länkade till eller från Tjänsterna. Du bör granska policyerna för sådana tredje parter och kontakta dem direkt för att svara på dina frågor.

 1. HUR LÅNG HÅLLER VI DIN INFORMATION?

Kortfattat:  Vi behåller din information så länge det är nödvändigt för att uppfylla de syften som beskrivs i denna integritetspolicy om inte annat krävs enligt lag.

Vi kommer endast att behålla dina personuppgifter så länge som det är nödvändigt för de syften som anges i denna integritetspolicy, såvida inte en längre lagringsperiod krävs eller tillåts enligt lag (såsom skatt, redovisning eller andra lagkrav). Inget syfte med denna policy kommer att kräva att vi behåller din personliga information längre än 90 dagar efter avslutad användarkonto.

När vi inte har något pågående legitimt affärsbehov för att bearbeta din personliga information kommer vi antingen att radera eller anonymisera den, eller, om detta inte är möjligt (till exempel eftersom din personliga information har lagrats i säkerhetsarkiv), kommer vi säkert att lagra din personliga information och isolera den från all ytterligare behandling tills raderingen är möjlig.

 1. HUR HÅLLER VI DIN INFORMATION SÄKER?

Kortfattat:  Vi strävar efter att skydda din personliga information genom ett system med organisatoriska och tekniska säkerhetsåtgärder.

Vi har implementerat lämpliga tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder för att skydda säkerheten för all personlig information vi behandlar. Kom dock ihåg att vi inte kan garantera att internet är 100% säkert. Även om vi kommer att göra vårt bästa för att skydda din personliga information sker överföring av personlig information till och från våra tjänster på din egen risk. Du bör bara komma åt tjänsterna i en säker miljö.

 1. Hämtar vi information från minderåriga?

Kortfattat:  Vi samlar inte medvetet data från eller marknadsförs till barn under 18 års ålder.

Vi ber inte medvetet om data från eller marknadsför till barn under 18 år. Genom att använda tjänsterna intygar du att du är minst 18 år eller att du är förälder eller vårdnadshavare till en sådan minderårig och samtycker till att en sådan minderårig anhörig använder tjänsterna. Om vi ​​får reda på att personlig information från användare som är yngre än 18 år har samlats in, kommer vi att avaktivera kontot och vidta rimliga åtgärder för att omedelbart radera sådan data från våra register. Om du blir medveten om någon data som vi har samlat in från barn under 18 år, vänligen kontakta oss på [e-postskyddad]

 1. VAD ÄR DINA PRIVACY RÄTTIGHETER?

Kortfattat:  I vissa regioner, såsom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet, har du rättigheter som ger dig större tillgång till och kontroll över din personliga information. Du kan granska, ändra eller avsluta ditt konto när som helst.

I vissa regioner (som Europeiska ekonomiska samarbetsområdet) har du vissa rättigheter enligt tillämpliga lagar om dataskydd. Dessa kan inkludera rätt (i) att begära åtkomst och få en kopia av din personliga information, (ii) att begära rättelse eller radering; (iii) för att begränsa behandlingen av din personliga information; och (iv) i tillämpliga fall för dataportabilitet. Under vissa omständigheter kan du också ha rätt att invända mot behandlingen av din personliga information. För att göra en sådan begäran, använd kontaktuppgifter nedan. Vi kommer att överväga och agera på varje begäran i enlighet med tillämpliga lagar om dataskydd.

Om vi ​​förlitar oss på ditt samtycke för att behandla din personliga information, har du rätten att återkalla ditt samtycke när som helst. Observera dock att detta inte kommer att påverka lagligheten av behandlingen innan den återkallas.

Om du är bosatt i Europeiska ekonomiska samarbetsområdet och du tror att vi olagligt behandlar din personliga information har du också rätt att klaga till din lokala tillsynsmyndighet för dataskydd. Du hittar deras kontaktuppgifter här: https://ec.europa.eu/newsroom/article29/item-detail.cfm?item_id=612080.

Om du har frågor eller kommentarer om dina integritetsrättigheter kan du mejla oss på [e-postskyddad]

Kontoinformation

Om du när som helst vill granska eller ändra informationen i ditt konto eller avsluta ditt konto kan du:

    ?  Logga in på dina kontoinställningar och uppdatera ditt användarkonto.

På din begäran om att avsluta ditt konto kommer vi att inaktivera eller ta bort ditt konto och information från våra aktiva databaser. Viss information kan dock bevaras i våra filer för att förhindra bedrägeri, felsöka problem, hjälpa till med eventuella utredningar, upprätthålla våra användarvillkor och / eller uppfylla lagkrav.

Cookies och liknande tekniker: De flesta webbläsare är inställda på att acceptera kakor som standard. Om du föredrar kan du vanligtvis välja att ställa in din webbläsare för att ta bort kakor och för att avvisa kakor. Om du väljer att ta bort cookies eller avvisa cookies kan detta påverka vissa funktioner eller tjänster i våra tjänster. Att välja bort intressebaserad annonsering av annonsörer på våra tjänster besök http://www.aboutads.info/choices/.

Välj bort e-postmarknadsföring: Du kan när som helst avregistrera dig från vår e-postlista med marknadsföring genom att klicka på länken för att avsluta prenumerationen i de e-postmeddelanden som vi skickar eller genom att kontakta oss med hjälp av informationen nedan. Du kommer sedan att tas bort från e-postlistan för marknadsföring - men vi måste fortfarande skicka dig servicrelaterade e-postmeddelanden som är nödvändiga för administration och användning av ditt konto. För att på annat sätt avvika kan du:

    ?  Notera dina inställningar när du registrerar ett konto på webbplatsen.

    ?  Kontakta oss med hjälp av den angivna kontaktinformationen.

 1. DATAINTRÅNG

En integritetsintrång uppstår när det finns obehörig åtkomst till eller insamling, användning, avslöjande eller förfogande av personlig information. Du kommer att meddelas om dataintrång när Fireside Services LLC tror att du sannolikt är i fara eller allvarlig skada. Till exempel kan ett dataintrång sannolikt leda till allvarlig ekonomisk skada eller skada ditt psykiska eller fysiska välbefinnande. I händelse av att Fireside Services LLC blir medveten om ett säkerhetsbrott som har resulterat i eller kan resultera i obehörig åtkomst, användning eller avslöjande av personlig information kommer Fireside Services LLC omedelbart att undersöka ärendet och meddela tillämplig tillsynsmyndighet senast 72 timmar efter att ha gjort det. bli medveten om det, såvida inte personuppgiftsintrånget sannolikt inte kommer att leda till en risk för fysiska personers rättigheter och friheter.

 1. KONTROLLER FÖR ATT INTE SPÅR FUNKTIONER

De flesta webbläsare och vissa mobila operativsystem och mobilapplikationer inkluderar en Do-Not-Track (“DNT”) funktion eller inställning som du kan aktivera för att signalera att du inte vill ha data om dina surfaktiviteter online övervakad och insamlad. Ingen enhetlig teknikstandard för att känna igen och implementera DNT-signaler har slutförts. Som sådan svarar vi för närvarande inte på DNT-webbläsarsignaler eller någon annan mekanism som automatiskt kommunicerar ditt val att inte spåras online. Om en standard för onlinespårning antas som vi måste följa i framtiden kommer vi att informera dig om den praxis i en reviderad version av denna sekretesspolicy.

 1. HAR KALIFORNIEN BOSTADAR SPECIFIKA PRIVACYRÄTTIGHETER?

Kortfattat:  Ja, om du är bosatt i Kalifornien får du specifika rättigheter beträffande tillgång till din personliga information.

Avsnitt 1798.83 i Kalifornien Civil Code, även känd som "Shine The Light" -lagen, tillåter våra användare som är bosatta i Kalifornien att begära och få från oss, en gång per år och kostnadsfritt, information om kategorier av personlig information (om någon) lämnas ut till tredje parter för direkt marknadsföringsändamål och namnen och adresserna på alla tredje parter som vi delade personlig information under det omedelbart föregående kalenderåret. Om du är bosatt i Kalifornien och vill göra en sådan begäran, skicka din förfrågan skriftligen till oss med hjälp av kontaktinformationen nedan.

Om du är under 18 år, bor i Kalifornien och har ett registrerat konto hos tjänsterna, har du rätt att begära borttagning av oönskad information som du publicerar offentligt på tjänsterna. För att begära att sådana uppgifter tas bort, vänligen kontakta oss med hjälp av kontaktinformationen nedan och inkludera e-postadressen som är kopplad till ditt konto och ett uttalande om att du bor i Kalifornien. Vi kommer att se till att uppgifterna inte visas offentligt på tjänsterna, men tänk på att informationen kanske inte tas bort helt eller helt från våra system.

 1. GÖR VI UPPDATERINGAR TILL DENNA POLITIK?

Kortfattat:  Ja, vi kommer att uppdatera denna policy efter behov för att följa relevanta lagar.

Vi kan komma att uppdatera denna integritetspolicy då och då. Den uppdaterade versionen kommer att indikeras med ett uppdaterat "Reviderat" datum och den uppdaterade versionen kommer att träda i kraft så snart den är tillgänglig. Om vi ​​gör väsentliga ändringar i denna integritetspolicy kan vi meddela dig antingen genom att tydligt lägga upp ett meddelande om sådana ändringar eller genom att direkt skicka ett meddelande till dig. Vi uppmuntrar dig att läsa denna integritetspolicy ofta för att bli informerad om hur vi skyddar din information.

 1. HUR KAN DU KONTAKTA OSS OM DENNA POLITIKEN?

Om du har frågor eller kommentarer om denna policy kan du maila oss på [e-postskyddad] eller per post till:

Fireside Services LLC

5124 sw Lombard ave

Beaverton, OR 97005

USA

Hur kan du granska, uppdatera eller ta bort de data som vi samlar in från dig?

Baserat på lagarna i vissa länder kan du ha rätt att begära tillgång till den personliga information vi samlar in från dig, ändra den informationen eller ta bort den under vissa omständigheter. För att begära att få granska, uppdatera eller radera din personliga information, vänligen skicka ett förfrågningsformulär genom att klicka här. Vi kommer att svara på din begäran inom 30 dagar.